Thiết kế căn hộ

Tòa VP3 Linh Đàm có 30 tầng căn hộ với các loại diện tích: 50.5m, 69.8m, 71.7m, 81.8m, 92.3m, 101m
Các căn hộ được thiết kế như sau:
Căn hộ diện tích 50,5m2 gồm: 01 ngủ, 1 phụ, 1 khách+ bếp+ logia
Căn hộ diện tích 69m2 gồm: 02 ngủ, 2 phụ, 1 khách+ bếp+ logia
Căn hộ diện tích 71.7m2 ( ô góc 2 mặt thoáng) gồm: 02 ngủ, 2 phụ, 1 khách+ bếp+ logia
Căn hộ diện tích 92m2 gồm: 03 ngủ, 2 phụ, 1 khách+ bếp+ logia
Căn hộ diện tích 101m2 gồm: 03 ngủ, 2 phụ, 01 khách+ bếp+ logia

Mặt bằng các tầng cụ thể như sau:

Mặt bằng tầng 1 VP3 Linh Đàm

Mặt bằng tầng 1

Mặt bằng tầng 2  VP3 Linh Đàm

Mặt bằng tầng 2

Mặt bằng tầng 3 VP3 Linh Đàm

Mặt bằng tầng 3

Mặt bằng tầng 4- 20 VP3 Linh Đàm

Mặt bằng tầng 4- 20

Mặt bằng tầng 21- 31 VP3 Linh Đàm

Mặt bằng tầng 21- 31

Bảng Dạnh mục vật liệu hoàn thiện căn hộ VP3 Linh Đàm (Kèm theo Hợp đồng mua bán căn hộ)

nội thất  VP3 Linh Đàm

Danh mục nội thất

Chung cư VP3 Linh Đàm

Hotline: 0968 980 280